แพ็คเกจแบบ Standard

ข้อมูลแพ็คเกจแบบ Standard

แพ็คเกจ สแตนดาร์ด 

แพ็คเกจ สแตนดาร์ด 

- โลโก้บริษัท หรือรูปผลิตภัณฑ์ สินค้า

- รายละเอียดของธุรกิจผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ

- รายละเอียดที่อยู่ เบอร์โทร เบอร์โทรสาร

- ลิงค์ตรงของโฆษณา

- แผนที่สถานที่ตั้งธุรกิจ

- ปุ่มส่งอีเมล์สำหรับผู้ชมโฆษณา

- ปุ่มสั่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผู้ชมโฆษณา

- ปุ่มส่งต่อโฆษณาให้บุคคลอื่นสำหรับผู้ชมโฆษณา

- สามาเชื่อโยงไปยังเครือข่ายทางสังคม facebook skype youtube twitter

- ป้ายแบนเนอร์ 1 ป้าย